Όροι χρήσης

Η χρήση αυτής της σελίδας προϋποθέτει την αποδοχή των ακόλουθων όρων. Σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων αυτών δεν είναι δυνατή η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Πνευματική ιδιοκτησία
Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών,λογοτύπων και πηγαίου κώδικα ανήκουν αποκλειστικά στην antonisbakaoukas.gr . Οποιοδήποτε άλλο λογότυπο ανήκει αποκλειστικά στην εκάστοτε εταιρεία και ουδεμία ευθύνη φέρει η antonisbakaoukas.gr

Ευθύνη
Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται ότι είναι σε ηλικία κατά την οποία επιτρέπεται η νόμιμη χρήση αυτής της σελίδας και αναλαμβάνει την τυχόν ευθύνη που θα προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας. Ο χρήστης αναλαμβάνει την οικονομική ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας από τον ίδιο καθώς και από τρίτο χρήστη που χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρόσβασής του.

Πλήρης συμφωνία
Οι παραπάνω όροι προϋποθέτουν την πλήρη αποδοχή και κατανόησή τους από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία ή αντίληψη, γραπτή ή προφορική.